Frivillighets koordinator

Status registrerte frivillige

Pr 11 Mars er vi 88 personer som har registrert oss I frivillighets systemet. Fordelingen er som følger: Strand 25, Bærum 24, Oslo 21, Asker 10, Andre 8.

No Picture
Informasjon

VM kafé 11 Mars utsatt.

Det er kommet sterkere anbefalinger idag til å holde avstand og unngå ansamlinger av mennesker. Vi har derfor bestemt at vi utsetter informasjons møtet / VM kafé idag Onsdag 11 Mars. Det blir derfor ikke noe VM kafe idag på Tyrvings bygg kl 19. Vi bør nok finne løsninger til å bruke elektronisk kommunikasjon fremover. I hvilken form , får […]

Informasjon

Vi trenger hjelp!

Trykk på bildet for registrering, Få informasjon om VM og velge hvilke vakter du vil delta på. Velkommen!! 24.-30. August skal vi arrangere VM i maraton padling i Bærum. Vi trenger din hjelp å utføre oppgavene: ( Parantes viser hvilken gruppe som har ansvaret for dette: Gruppen kan du oppgi når du registrerer deg)  Eksempler er: •Servere Lunsj til utøvere […]

Informasjon

VM Kafé 11 Mars kl 19, Tyrving Bygget

Vi ønsker velkommen til VM Kafe Onsdag 11 Mars i Tyrving Bygget på Kadettangen kl 19. Dette er vår andre VM kafe og vi ønsker dette kan være en hyggelig arena for informasjondeling og sparring av løsninger. Det er god aktivitet i mange av komiteene nå og mye informasjon å dele.Det er TV/ PC (HDMI plugg) mulighet hvis dere vil […]

Informasjon

VM kontor på Kadettangen

Vi har fått VM kontor I bygget hvor Tyrving holder til. Adressen er Kadettangen 12. Lokalene er vist med rød ring på bildet. Her er det også mulig for oss å bruke møte rom.

Frivillighets koordinator

Frivillig systemet ble presentert på VM kafeen.

I Strand kajakklubbs lokale, på første VM kafé, var vi ca 30 personer igår Onsdag 29.Januar. Neste blir Onsdag 26 Februar. Den blir på Kadett-tangen, ved vårt nye VM kontor. I samme hus som Tyrving holder til. Vi gikk gjennom informasjon om arena på land og vann. Gruppeledere ble presentert samt systemet som vi skal benytte for å holde orden […]

Tilleggs aktiviteter

Prøv å Padle

Det var populært under Byfesten i 2019 med vår stand hvor alle fikk muloighet til å padle. Dette repeterer vi i August 2020. Alle er velkommen.

Erfaringsbanken

RSS været på Kadettangen