Informasjon

VM Kafé 11 Mars kl 19, Tyrving Bygget

Vi ønsker velkommen til VM Kafe Onsdag 11 Mars i Tyrving Bygget på Kadettangen kl 19. Dette er vår andre VM kafe og vi ønsker dette kan være en hyggelig arena for informasjondeling og sparring av løsninger. Det er god aktivitet i mange av komiteene nå og mye informasjon å dele.Det er TV/ PC (HDMI plugg) mulighet hvis dere vil […]

Informasjon

VM kontor på Kadettangen

Vi har fått VM kontor I bygget hvor Tyrving holder til. Adressen er Kadettangen 12. Lokalene er vist med rød ring på bildet. Her er det også mulig for oss å bruke møte rom.