Frivillighets koordinator

Status registrerte frivillige

Pr 11 Mars er vi 88 personer som har registrert oss I frivillighets systemet. Fordelingen er som følger: Strand 25, Bærum 24, Oslo 21, Asker 10, Andre 8.

Bane Land

Arena Plan sendt ICF

Vedlagt er arena plan som Bane Land har presentert for ICF. Dette er en detaljert oversikt som kanskje kan være til nytte for dere. Er det elementer dere savner eller har innspill til bedre løsninger så er vi mottakelige for dette. Bruk kommentar feltet eller send epost til sven@vm2020.no

Bane Vann

Bane vann har sendt baneplan til ICF

Bane Vann har utarbeidet løypekart for kortbane og langbane. Disse nogenlunde lik banene fra ifjor, men mål linjen er flyttet litt mot Øst , på grunn av at dommertårnet blir lenger øst i år. Se vedlagte pdf filer som de er sendt til ICF. Det kan være vi får kommentarer eller endrings ønsker.

Tilleggs arrangement

Prøv å Padle

Det var populært under Byfesten i 2019 med vår stand hvor alle fikk muloighet til å padle. Dette repeterer vi i August 2020. Alle er velkommen.

No Picture
Informasjon

VM kafé 11 Mars utsatt.

Det er kommet sterkere anbefalinger idag til å holde avstand og unngå ansamlinger av mennesker. Vi har derfor bestemt at vi utsetter informasjons møtet / VM kafé idag Onsdag 11 Mars. Det blir derfor ikke noe VM kafe idag på Tyrvings bygg kl 19. Vi bør nok finne løsninger til å bruke elektronisk kommunikasjon fremover. I hvilken form , får […]

Informasjon

Vi trenger hjelp!

Trykk på bildet for registrering, Få informasjon om VM og velge hvilke vakter du vil delta på. Velkommen!! 24.-30. August skal vi arrangere VM i maraton padling i Bærum. Vi trenger din hjelp å utføre oppgavene: ( Parantes viser hvilken gruppe som har ansvaret for dette: Gruppen kan du oppgi når du registrerer deg)  Eksempler er: •Servere Lunsj til utøvere […]