Bane Vann

Bane vann har sendt baneplan til ICF

Bane Vann har utarbeidet løypekart for kortbane og langbane. Disse nogenlunde lik banene fra ifjor, men mål linjen er flyttet litt mot Øst , på grunn av at dommertårnet blir lenger øst i år. Se vedlagte pdf filer som de er sendt til ICF. Det kan være vi får kommentarer eller endrings ønsker.