Bane Land

Arena Plan sendt ICF

Vedlagt er arena plan som Bane Land har presentert for ICF. Dette er en detaljert oversikt som kanskje kan være til nytte for dere. Er det elementer dere savner eller har innspill til bedre løsninger så er vi mottakelige for dette. Bruk kommentar feltet eller send epost til sven@vm2020.no

Bane Vann

Bane vann har sendt baneplan til ICF

Bane Vann har utarbeidet løypekart for kortbane og langbane. Disse nogenlunde lik banene fra ifjor, men mål linjen er flyttet litt mot Øst , på grunn av at dommertårnet blir lenger øst i år. Se vedlagte pdf filer som de er sendt til ICF. Det kan være vi får kommentarer eller endrings ønsker.